Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vahdi TÜRKER

Ekibimiz
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vahdi TÜRKER

Doktora: Psikoloji,  İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans: İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi
Lisans: Psikoloji, İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Anksiyete Bozuklukları, Duygu Durum Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları,  Psikofarmakoloji, Psikosomatik Bozukluklar,  Bilişsel ve Davranışçı Terapiler, Aile ve Çift Terapileri, Örgütsel Davranış

Hiç bir sorun çözümsüz değildir!


Yazılarımızdan


Ekibimiz